Festivalaankleding

Ribs en Blues / Pedro Pico Pop

2 regionale feessies met organisatie-kunde van Ro-Enzo. In beide gevallen zijn we verantwoordelijk voor decor, aankleding en randprogrammering.

Vanaf 2012 tot heden! Welkom in Roalte!